آموزش HTML

زبان HTML یک زبان نشانه گذاری استاندارد برای صفحه های وب است. با کمک HTML می توانید وب سایت خودتان را بنا کنید.

HTML مخفف Hyper Text Markup Language بوده و ساختار یک صفحه وب را توصیف می کند.

HTML شامل یک سری عناصر است. این عناصر HTML به مرورگر می گویند که محتوا را چطور به نمایش بگذارند.

عناصر HTML برچسب قطعات محتوا مثل " این یک عنوان است "، " این یک پاراگراف است "، " این یک لینک است "، و غیره می باشد.