نقل قول و استناد در HTML

در این فصل به بررسی عناصر

<blockquote> ، <q> ، <abbr> ، <address> ، <cite> و <bdo>

در HTML خواهیم پرداخت.

 

عنصر <blockquote> در HTML برای نقل قول

عنصر <blockquote> در HTML یک بخش را تعریف می کند که از منبع دیگری نقل شده است.

برای مثال:

<p>اینجا یک نقل قول از سایت WWF وجود دارد:</p>

<blockquote cite="http://www.worldwildlife.org/who/index.html">

50 سال است که WWF به عنوان پیشرو ترین سازمان حفاظت جهانی از آینده طبیعت حمایت می کند.
سازمان WWF در 100 کشور جهان کار می کند و توسط آن پشتیبانی می شود.
همچنین نزدیک به 1.2 میلیون عضو در ایالات متخده و 5 میلیون عضو در سطح جهان دارد.

</blockquote>
امتحان کنید

 

عنصر <q> در HTML برای نقل قول های کوتاه

برچسب <q> در HTML یک نقل قول کوتاه را تعریف می کند. معمولا مرورگر ها علامت های نقل قول را در اطراف نقل قول درج می کنند.

<p>اهداف WWF در جهان اسن است که: <q>آینده ای بسازد که مردم در آن با طبیعت هارمونی داشته باشند. </q></p>
امتحان کنید

 

برچسب <abbr> در HTML برای اختصارات

تگ <abbr> در HTML برای تعریف یک مخفف به کار می رود. مثل Mr / Dr / ASAP و …

علامت های اختصاری می تواند اطلاعات مفیدی به مرورگرها، سیستم های ترجمه و موتورهای جست و جو بدهد.

نکته: از ویژگی عنوان جهانی برای نشان دادن توضیحات مربوط به مخفف / اختصار وقتی که موس روی این عنصر باشد استفاده کنید.

<p>سازمان<abbr title="World Health Organization">WHO</abbr> در 1984 تشکیل شد.</p>
امتحان کنید

 

برچسب <address> در HTML برای اطلاعات تماسی

تگ <address> در HTML اطلاعات تماس را نویسنده / صاحب یک سند یا مقاله تعریف می کند.

اطلاعات تماس می تواند شامل یک آدرس ایمیل، آدرس وب سایت، تلفن تماس و … باشد.

متن در عنصر <address> معمولا به صورت ایتالیک نشان داده می شود و مرورگرها همیشه یک شکستن خط قبل و بعد از عنصر <address> اضافه می کنند.

<address>

نوشته شده توسط سینا.<br>

ارتباط با ما: <br>

maxdev.com<br>

کرج<br>

support@maxdev.ir

</address>
امتحان کنید

 

برچسب <cite> در HTML برای عنوان کار

تگ <cite> در HTML عنوان یک کار خلاقانه را تعریف می کند ( مثل کتاب، شعر، آهنگ، مجسمه سازی و … )

توجه کنید نام شخص عنوان کار حساب نمی شود و متن در عنصر <cite> معمولا به صورت ایتالیک نشان داده می شود.

<p><cite>اثر جیغ </cite> در 1893 توسط ادوارد نقاشی شد</p>
امتحان کنید

 

برچسب <bdo> در HTML برای نادیده گرفتن دو جهته

BDO مخفف Bi-Directional Override به معنی نادیده گرفتن دوجهته می باشد.

تگ <bdo> در HTML برای نادیده گرفتن جهت متن فعلی استفاده می شود.

<bdo dir="rtl">این متن راست به چپ نوشته شده است</bdo>
امتحان کنید