مثال HTML
<!DOCTYPE html>
<html>
<title>HTML Tutorial</title>
<body>

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
امتحان کنید

HTML

زبانی برای ساخت صفحات وب

 

آموزش HTML منابع HTML

CSS

زبانی برای طراحی صفحات وب

 

آموزش CSS منابع CSS

مثال CSS
body {
  background-color: lightblue;
}

h1 {
  color: white;
  text-align: center;
}

p {
  font-family: verdana;
  font-size: 20px;
}
امتحان کنید

 

مثال JavaScript
<button onclick="myFunction()">Click Me!</button>

<script>
function myFunction() {
  var x = document.getElementById("demo");
  x.style.fontSize = "25px";
  x.style.color = "red";
}
</script>
امتحان کنید

JavaScript

زبانی برای برنامه نویسی صفحات وب

 

آموزش JavaScript منابع JavaScript

SQL

زبانی برای دسترسی به پایگاه داده

 

آموزش SQL منابع SQL

مثال SQL
SELECT * FROM Customers
WHERE Country='Mexico';
امتحان کنید